Vinkit

Kohde

tammikuu 8, 2014

Kohteen valinta on yksi matkasuunnitelman keskeisimmistä seikoista. Budjetin, kiinnostuksen kohteiden ja käytettävissä olevan ajan lisäksi kohteen valintaan vaikuttavat lasten ikä ja lukumäärä, joiden ei kuitenkaan kannata antaa rajoittaa matkasuunnitelmia liikaa. Vanhempien aikaisempi matkailukokemus ja oma asenne lopulta ratkaisevat, mikä on kullekin perheelle mahdollista.

Perheen harrastukset ja kiinnostuksen kohteet ovat toinen kohteen valintaan vahvasti vaikuttava tekijä. Mitä lapset haluavat tehdä (paitsi uida) ja mitä odotuksia vanhemmilla lomalle on (paitsi yrittää rentoutua)? Jos tavoitteena on oppia jotain uutta, on tärkeää pohtia, mitä matkakohde sillä saralla tarjoaa. Erityisesti kouluikäisen kannalta historiallisesti, kulttuurillisesti ja maantieteellisesti rikkaat kohteet ovat kiinnostavia ja syventävät koulussa opittuja asioita. Myös koululaisten kielivalinnat on hyvä ottaa huomioon matkakohteesta päätettäessä. Juuri ranskan alkeet opetelleelle alakoululaiselle syysloma Pariisissa voi olla motivoivampi kuin viikko Berliinissä. Urheilutapahtumat, karnevaalit ja vuodenaikajuhlat ovat monin paikoin värikkäitä ja kulttuuria monipuolisesti esitteleviä tapahtumia, joissa lapsilla riittää ihmeteltävää.

Kohdetta miettiessä kannattaa ilmaston, matka-ajan ja aikaeron lisäksi kiinnittää huomiota lasten harrastuksiin ja kieliopintoihin.

Kohdetta miettiessä kannattaa ilmaston, matka-ajan ja aikaeron lisäksi kiinnittää huomiota lasten harrastuksiin ja kieliopintoihin.

Konkreettisesti kohteen valintaan vaikuttavat tietysti etäisyys kotimaasta ja se miten haluatte matkanne taittaa: autolla, junalla, laivalla vai lentäen. Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat aikaero, kohteen (kulttuurin) lapsiystävällisyys, ilmasto ja vuodenajat. Kohdetta valittaessa on myös hyvä pohtia, ovatko lapsenne jo valmiita kohtaamaan mahdollisen kulttuurisokin, joka väistämättä on edessä erityisesti köyhiin maihin matkustettaessa.

Monelle perheelle kohteen valintaan vaikuttavat myös aikaisemmat hyvät kokemukset samasta kohteesta ja erityisesti se, jos lasten toive on palata samaan kohteeseen. On kuitenkin hyvä muistaa, etteivät lapset tiedä, miten paljon upeita vaihtoehtoja maailma on täynnä, joten on meidän vanhempien vastuulla päättää, kuinka paljon haluamme lasten maailmankuvaa avartaa.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply